Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Yardım Başvurusu Açık Rıza Metni

TÜRK KANSER DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA
YARDIM BAŞVURUSU AÇIK RIZA METNİ

Türk Kanser Derneği (“Dernek”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan kişisel veri işleme şartları (kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması vb.) haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz.

 

AÇIK RIZA BEYANI

Dernek tarafından bağış işlemlerinin yürütülmesi sürecinde www.turkkanserdernegi.org internet adresinde yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında,

Yukarıda belirtilen Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm kişisel verilerimin, ilgili kişilere ait kişisel veriler, Dernek internet sitesi sunucu altyapısının yurt dışında bulunması ve 2. hekim görüşü alınması, tarama faaliyetleri hususunda sponsorluk hizmeti sunulması gibi tarafımız ile paylaşım amaçlarınız dahilinde sebebiyle gönüllü hekim, diyetisyen, psikiyatr ve anlaşmalı olduğumuz hastaneler vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adreslerinin e-posta hizmeti altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle yurt dışı ile paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

İşbu açık rızamı dilediğim zaman geri alabileceğimi, açık rızamı vermediğim takdirde başvuru sürecimde Dernek ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin yukarıdaki amaçlar kapsamında işlenemeyeceğini biliyorum.