Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Yardım Başvurusu Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

YARDIM BAŞVURUSU AYDINLATMA METNİ

Türk Kanser Derneği (“Dernek”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, özel hayatın gizliliğinin korunması prensibi başta olmak üzere; ziyaretçilerimizin kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Kanun’a uygun olarak kaydedilecek, sınıflandırılacak, saklanacak, güncellenecek ve Kanun’da sayılan işlenme şartları çerçevesinde işlenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere aktarılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, yürürlükte bulunan ilgili mevzuata ve başta Kanun olmak üzere, Kurul tarafından yayımlanan yönetmelik, tebliğ, karar ve rehberlerde gösterilen kurallara uygun olarak hazırlanmıştır. Dernek tarafından Hasta Aydınlatma Metni’nin yayım tarihinden sonra Kanun veya ilgili sair mevzuatta değişiklik olması ve Hasta Aydınlatma Metni’nin söz konusu değişiklikle uyumsuz hale gelmesi durumunda değiştirilen hüküm ve kurallar uygulama alanı bulacaktır. Kurul tarafından yayımlanan bilumum tebliğ, karar ve rehberler Dernek tarafından takip edilmekte, Aydınlatma Metni ile öngörülen kurallar güncel tutulmaktadır.

 1. İLGİLİ KİŞİ

İşbu Aydınlatma Metni kapsamındaki ilgili kişiler, Dernek’e yardım başvurusunda bulunan tüm gerçek kişilerdir.

 1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

Kanun uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Türk Kanser Derneği tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin sorularınız için kvk@turkkanserdernegi.org e-posta adresi üzerinden Dernek İrtibat Kişisi ile iletişime geçebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE AMAÇLAR, TOPLANMA YÖNTEMLERİ, HUKUKİ SEBEPLER

Dernek, aşağıda yer alan kişisel verileri Kanun’un 5. maddesinde “kişisel verilerin işlenme şartları” başlığı altında belirlenen şartlara uygun şekilde ve ölçüde kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere aktarabilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir. Dernek, kişisel verilerin işlenme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında kişisel veri işlemektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kanal ve yöntemlerle toplanan Kişisel Verileriniz aşağıdaki amaçlar dahilinde Dernek tarafından işlenmektedir:

Veri İşleme Faaliyeti: Yardım Başvurularının Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Bilgisi

 • Adı-Soyadı
 • Doğum Tarihi

·       Kimlik Doğrulama ve Tespit İşlemlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi

·     E-Posta Adresi

·     Telefon

·     Adres

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Diğer

·     Başvuru Tarihi

·     Sosyo-ekonomik durum

·     Meslek,

·     Eğitim Bilgileri,

·     Sağlık güvencesi

·     Hasta Özgeçmişi: (daha önceden geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar, mevcut kronik hastalıklar, vs.)

·     Soy Geçmiş: (ailede kanser hastalığı hikayesi ve yakınlık derecesi)

·     Şikayet: (hastanın şu anki sağlık durumu, varsa şikayetler)

·     Alışkanlıklar

·     Sigara Kullanımı, Yılda Kaç Adet

·     Sigara Bırakıldıysa Kaç Yıl Önce

·     Alkol Kullanımı, Yılda Kaç Adet

·     Başvuru Nedeni / Yardım Talebi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Yardım Başvurularının Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·        Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·      Yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz yardım başvuru formu, basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Erken Tanı Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler*

*Tüm yardım süreçlerinde yukarıda yardım başvurularının yönetim süreçlerinin yürütülmesi başlığı altında belirtilen kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kimlik Bilgisi

·      Ad-Soyadı

·     Cinsiyet

·     Doğum Tarihi

·     Medeni Hal

·     Yaş

·     Çocuk Sayısı

 

·       Kimlik Doğrulama ve Tespit İşlemlerinin Yürütülmesi

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İletişim Verisi

·     E-Posta Adresi

·     Telefon

·     Yaşadığı Şehir

·     Adres

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Diğer

·     Boy/Kilo

·     Doğum Yapıp Yapmadığı Bilgisi

·     Ailede Bulunan Kanser Türleri

·     Sigara Kullanımı

·     Spor Yapma Durumu

·     Beslenme Durumu

·     Daha Önce Geçirilen Ameliyatlar/Hastalıklar

·     Kullanılan İlaçlar

·     Mevcut Kronik Hastalıklar

·     Şikayetler/Öykü

·     Tanı/Tedavi Bilgisi

·     Geçmişte Psikoloğa veya Psikiyatriste Gidilip Gidilmediği Bilgisi

·     Alkol Kullanımı

·     Başvuru Sebebi ve Tarihi

·        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·      Yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz doldurduğunuz risk değerlendirme raporu, basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: İkinci Görüş Hizmeti Verilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

*Tüm yardım süreçlerinde yukarıda yardım başvurularının yönetim süreçlerinin yürütülmesi başlığı altında belirtilen kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık Verisi

·     Patoloji raporu

·     Son yapılan tahlil-tetkik raporları

·     Tedavi Planı

·       Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·      Yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz başvuru formları, basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Maddi Destek Hizmeti Verilmesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

*Tüm yardım süreçlerinde yukarıda yardım başvurularının yönetim süreçlerinin yürütülmesi başlığı altında belirtilen kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Maddi Durumu Bildirir Veriler

·     Hasta ve birlikte yaşadığı kişilere ait vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten alınabilir)

·     Sağlık Raporları (Patoloji raporu, son yapılan tahlil-tetkik raporları, tedavi planı)

·     Hastaya ve birlikte yaşadığı kişilere ait SGK ve maaş dökümü

·     Hasta ve birlikte yaşadığı kişiler adına kaymakamlıktan alınacak gelir tespit belgesi (Gelir tespit belgesi düzenlenemiyor ise, yardım alınıp alınmadığına dair belge)

·     Hasta ve birlikte yaşadığı kişiler adına tapudan alınacak mal-mülk gösterir belge

·       Yardım Talebinde Bulunan Kişilerin Yardıma İhtiyaçları Olup Olmadığını Tespit Etmek

·       Yardımların Suistimal Edilmesinin Engellenmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·      Yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Veri İşleme Faaliyeti: Akciğer Kanseri Tarama Başvurularının Yürütülmesi

İşlenen Kişisel Veriler

*Tüm yardım süreçlerinde yukarıda yardım başvurularının yönetim süreçlerinin yürütülmesi başlığı altında belirtilen kişisel veriler işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sağlık Verisi

·     Sigara Kullanımı Bilgisi

·     Sigara Bırakıldıysa Kaç Yıl İçildiği, Kaç Yıl Önce Bırakıldığı Bilgisi

·     Daha Önce Tüberküloz veya Zatürre Geçirilip Geçirilmediği

·     Daha Önceden Geçirilmiş Kanser Hastalığı Bilgisi

 

·       Yardım Talebinde Bulunan Kişilerin Yardıma İhtiyaçları Olup Olmadığını Tespit Etmek

·       Yardımların Suistimal Edilmesinin Engellenmesine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

·       İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·       Kamu Sağlığının Korunması ve Sağlık Alanında Farkındalık Sağlanma Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Finans ve Muhasebe Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·       Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’inci maddesinde belirtilen;

·      Yetkili kurum tarafından kamu sağlığının korunması

hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz doldurmuş olduğunuz Akciğer Kanseri Tarama Başvuru Formu vasıtasıyla, basılı ve internet sitemizde bulunan elektronik başvuru formları vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler,  yalnızca Dernek ile paylaşım amacıyla sınırlı olarak, saklama ve arşiv faaliyetlerinden yararlanılması ve veri güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi teknolojileri, bulut ve arşiv hizmeti veren şirketler ile, kamu sağlığının korunması ve yardım taleplerinizin yerine getirilmesi amaçları ile gönüllü hekimlerimiz, gönüllü psikologlarımız ve diğer sağlık çalışanlarımız ile, hangi yardımdan faydalanmak istediğinizin tespiti ve ilgili yönlendirmelerin yapılabilmesi adına çağrı merkezi çalışanlarına, tarama faaliyetleri hususunda sponsorluk hizmeti sunulması kapsamında ilgili hastaneler ile  ve talep edilmesi halinde kanunda belirtilen amaç ve sınırlar dahilinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

İlgili kişilere ait kişisel veriler, Dernek internet sitesi sunucu altyapısının yurt dışında bulunması, 2. hekim görüşü alınması, tarama faaliyetleri hususunda sponsorluk hizmeti sunulması gibi paylaşım amacınız dahilinde gönüllü hekim ve anlaşmalı olduğumuz hastaneler vb. ilgililere gönderilen e-posta irtibat adresi altyapılarının yurt dışında bulunan veri merkezlerinde tutulması sebebiyle yurt dışı ile paylaşılabilmektedir.

 1. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.turkkanserdernegi.org internet adresinde yayınlanan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu formda belirtilen yöntemlerle Dernek’e iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Dernek tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 

Türk Kanser Derneği, yürürlükteki mevzuatın değişikliğe uğraması ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Hasta Aydınlatma Metni ile söz konusu değişiklik arasında herhangi bir uyumsuzluk olması halinde, mevzuat hükümlerinin uygulama alanı bulacağını temin eder.

 

Veri Sorumlusu : Türk Kanser Derneği

Adres                 : Bedrettin Mah. Prof. Dr. Bedii Gordon Sok. No:1 Şişhane, Beyoğlu/İstanbul

Telefon               : +90 212 238 30 30